2010. március 15., hétfő

Lapok Petőfi Sándor naplójából,

Pest, március 17. 1848. (Szóló fiú)

,,Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódtatáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondtam. Senki sem hitte jövendölésemet, sokan kinevettek érte, de azért élt bennem ama hit, s úgy voltam, mint az állatok a földindulás, vagy a napfogyatkozás előtt.
Politikai életünk távolrul néztem, vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A rövidlátók! Ám tudtam azt, amit ők nem tudtak, és ezért szánakoztam a napi politika, kurjongató hősein, s mosolyogtam a fontosságot, melyet magoknak tulajdonítottak; tudtam, hogy az ő fényes tetteik és fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehellete elsöpör, tudtam, hogy ők nem azon nagy színészek, kik a világ színpadán az újjászületés óriási drámáját eljátsszák, hanem csak dekorátorok és statiszták, kik a függönyöket aggatják, s színpadra székeket és asztalokat hordanak. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, s a földről, jelenné lett a jövő - ...a forradalom kitört..."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése