2010. január 7., csütörtök

Hiszek egy Istenbe'


Hiszek egy Istenbe',
Bízom az Istenbe',
Az a bízott Isten,
Lakojzék lelkembe'.
Jőj el, édes Jézus,
Gyontass meg engem,
Hogy én neked legyek gyontatott embered,
Menj el, te gonosz Sátán,
Ne kisérts engemet,
Vagyon nekem fejem,
Jő el az Úrjézus,
Megfelel képibe',
Az én házam Szent Antal,
Négy szegibe' négy angyal,
Közepibe' egy arany karosszék,
Ott sír vala Asszonyom, Szüz Mária;
Feje lehajtva, könyve csordulva,
Odamene Szent Lukács, szent evangélista,
Kérdé: Mért sírsz, Asszonyom, Szüz Máría?
Ηοgyne sírnék, Szent Lukács; szent evangélista,
Mikor három egész teljes napja,
Hogy nem láttam az én áldott Szent Fiamot.
Menj ki, Asszonyom, Szüz Mária, ajtód elejibe,
Térdig vérbe', könyökig könnybe',
Eléjő a te áldott Szent Fiad.
Elmene Asszonyunk, Szüz Mária ajtaja elejibe,
Térdig vérbe', könyökig könnybe'
Eléjöve az ő áldott Szent Fia.
Kérdé: Ηοl valál, én áldott áldott Szent Fiam?
Ηοl valék, én áldott Szent Anyám?
Harmadnapja a zsidók üldözének;
Kálvária hegyire késérének,
Kötelekvel megkötöztek,
Vaskesztyükvel csapdostak;
Lándzsákval szurkodtak;
Rut nyálukval köpdöstek,
Epével, ecetvel itattak,
Ki ezt elmondja este lefektibe',
Reggel felkeltibe',
Ugy megüdvözülhet,
Mint Jézus Krisztus üdvözült halála óráján.
Beteg a test, kész a lélek,
Vígan várják a mennyei angyalok az ő lelkit,


Ammen.


(ismeretlen szerző)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése