2010. január 31., vasárnap

Dsida Jenő: Itt élned, halnod kell

A százéves Szózat


Remekművek tulajdonsága, hogy a bennük rejlő tartalom, részben vagy egészben, mindig időszerű. Élőbeszédünk és irodalmunk legkisebb értelmes eleme, a szó - mely maga is tökéletes, befejezett remekmű - idők folyamán alig észrevehetően változtatja színét, jelentése új és új árnyalatot kap. Kaméleonként hasonul a korok igényeihez, hogy megvédje és örökkévalóvá tegye életét. Színjátszó drága selymek más-más oldalról, más-más világításban nézve, hol kékeslilának, hol halványpirosaknak, hol tüzes zöldeknek látszanak. Mozgékonyság, elevenség, mindig változó, reszkető és lüktető élet ömlik el redőikben.

Különös, de való, hogy a nagy remekműveknek - a bátraknak és szókimondóknak különösen - mind ilyen mimikri-tulajdonságuk van. Csodálatos rugalmassággal, a színváltozás játékos könnyűségével védekeznek az idők színtelenítő és gyilkoló támadása ellen. Más-más korokban más-más igazságok, újabb szépségek gyúlnak ki bennük. Amit valaha nagyra tartottak belőlük, ma talán nem is értjük, de a veszteségért vőben kárpótol az újonnan felfedezett időszerűség. Döbbentő, ahogyan évszázados alkotások bele tudnak szólni mai életünkbe. Már-már porosodó könyvek, haldokló írások villanyozódnak új életre, belekiabálnak napjaink történelmébe és ragyogva lépkednek tovább a halhatatlanság útján.

Mindezt abból az alkalomból mondtuk el, hogy Vörösmarty Szózata most töltötte be századik életévét.

Hasztalan volna most annak fejtegetésébe bocsátkozni, hogy miért remekmű ez az írás, mely a magyar nemzet második himnusza lett. Széptani magyarázatokkal nem is világítanánk rá úgy, mint ha egyszerűen csak azt tekintjük: mi marad élő és időszerű a nagy költemény igéiből. Cseppet sem volna csodálatos, ha a száz esztendő alatt lezajlott események, a történelem viharzó fordulása, a magyarság nemzettestét ért rázódtatás, a magyar lelkek gyökerestül megváltozott gondolat- és érzésvilága egyszerű irodalom-történeti emlékké fokozták volna le a százéves verset. Hiszen volt már példa arra, hogy népszerű és közszájon forgó írások múmiává száradtak és belehulltak a hideg felejtésbe. Mit is mondhatna a százéves Szózat nekünk, új világban élő, a magyar politikai közösségtől elszakadt magyaroknak? Szólhat-e hozzánk eleven és érthető hangon ez a más korok más magyarjához írt költemény?

Éppen azért remekmű, mert tisztábban és érthetőbben beszél nyelvünkön, mint száz más, politikai időszerűség-szülte írásmű. A más szándékkal, más okokból, más körülmények között írott sorok egyszerre színt váltanak, amint a mi korunk és a mi földönk környezetébe illeszkednek és hangosan sugallják a hozzánk egyedül méltó és számunkra külön értelemmel terhelt hitvallást: „Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell!" Kaphatnánk-e alkalomszerűbb parancsot a múltból, mint a helyünkön való kitartás parancsát? Érhet-e költőtől megrázóbb figyelmeztetés szívünkhöz, minthogy szenvedésekre, megpróbáltatásokra való tekintet nélkül kell megállnunk a sarat ott, ahová végzetünk állított. Ha nem tudunk használni, akkor is használunk avval, hogy itt vagyunk és eggyel többen vagyunk. Ez a mélyhangú harangként zengő intelem érkezik hozzánk Vörösmarty Szózatából, egy évszázad messzeségéből.
(1936.)

(Forrás: Dsida Jenő: Út a Kálváriára - Válogatott versek és prózai írások, Vigilia Bp., 1985.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése